Během celé akce došlo k nemalým změnám. Ty se dotkly komunikací, zpevněných ploch i zeleně. „Byl také vybudován nový chodník od semaforu ke vchodu do školy. Ten díky oddělení od provozu automobilů zvyšuje bezpečnost chodců, zejména dětí docházejících do budovy školy," sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Spokojeni jsou zajisté i řidiči. Podél komunikace vzniklo 31 parkovacích stání. Ty jsou stejně jako komunikace ze žulové dlažby, povrch chodníku pak tvoří žulová mozaiková dlažba. U školy však nebudou jen vydlážděné plochy. Vysázeny byly nejen nové keře, ale i stromy.

Vyměněno bylo rovněž veřejné osvětlení, které je osazeno nově LED svítidly. Další stavební úpravy u nábřeží přinesly zpřehlednění situace na dopravní tepně městem.

K dokončení celého projektu zbývá upravit prostranství přímo před školou, chodník k evangelickému kostelu a dokončit terénní úpravy.