Následně zvon vyzvedl do věže jeřáb. Jedná se o největší nový zvon v Česku od roku 2017 a největší zvon odlitý za posledních osm let. Na zvon se složili lidé ve veřejné sbírce, jejímž symbolem byl střípek se sv. Mikulášem z původního zvonu z roku 1745. Hlavním donátorem se stala rodina Maiwaldova, která darovala půl milionu korun. Přispěli i rodáci z Německa, kteří zaslali 300 tisíc korun, a zastupitelé obce schválili 400 tisíc korun.

Nedělní slavnost si nenechaly ujít zástupy lidí. Vždyť kolikrát za život můžeme být svědky vyzvednutí zvonu na věž kostela…

Zvon Mikuláš z Čisté má dlouhý příběh. Jednou ze zajímavostí je i to, kdo ho odlil.

Kuchyně studentů ISŠ Moravská Třebová.
Podzimní menu z kuchyně studentů z Moravské Třebové

„Zvony a jejich výroba bylo řemeslo vždy obtížné, kterému se věnovali výhradně muži a ženy byly výjimkou. Našeho původního Mikuláše odlila v roce 1744 žena Kateřina Kerckerová z Brna a odlila i většinu místních zvonů. Po skoro třech staletích přišla jiná žena z Moravy, která umí odlévat i velké zvony a navázali jsme na krásnou tradici žen zvonařek v Čisté,“ uvedl při slavnosti čistecký zvoník Pavel Kuře. Nového Mikuláše odlila pro Čistou Leticie Vránová-Dytrychová z Brodku u Přerova. „Když jsem sem přijela asi před čtyřmi lety a vystoupala na věž, naším úkolem bylo doplnit zvon, který měl asi 65 kilo. Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu do té velké věže doprovázet i takového velikána. Jeho cesta ke zrození byla obtížná. Možná to vypadá, že výroba zvonu je už rutina. Tak ano je, ale každý zvon je vždy originální. Má svůj úžasný příběh a zvon v Čisté má dlouhý příběh a jeho tvář je téměř replikou původního zvonu. Pro mě bylo zajímavé, že původní zvon obsahoval ve slitině i prvky zlata a my jsme, ačkoliv to nebývá zvykem, souhlasili, že při odlévání také vložíme zlato. Tím je zvon hodně originální a také svou výzdobou,“ přiblížila zvonařka Leticie Vránová – Dytrychová.

Zvon Mikuláš byl vytažen na věž 31. května 1745. Zabaven pro válečné účely byl 20. dubna 1917. Barokní zvon Mikuláš odlila Kateřina Kerckerová v Brně v roce 1744, základní surovinou byl kanón z tureckých válek. Zvon vážil 1820 kilogramů a průměr byl 144 centimetrů. Spolu s ním byl odlit menší zvon Jana a Pavla mučedníků, který zůstal na věži dodnes. (ik)

Vzpomínka rodáka a čestného zvoníka:

Johann Sobola se narodil v Čisté v roce 1937 v rodině pekařského mistra. „Otec dům postavil v roce 1924. Maminka porodní asistentka měla hodně práce, Litterbachy měly v té době 1700 obyvatel a zaopatřovala i české vesnice Trstěnice, Benátky a Nová Ves. Pamatuji si, když v roce 1942 byly z velké věže kostela sejmuty tři zvony a zničeny pro válečné účely. Tehdy jsem s dětmi stál za bránou a dívali jsme se na to. Dva stály na zemi a jeden zvon ještě visel na provazu. Toho dne utichlo zvonění ve vesnici. Naštěstí nebyl zvon sv. Jana a Pavla zničen a visí na svém místě. Mnoho lidí muselo po válce pryč, my jsme tu mohli ještě rok zůstat, protože matka jako porodní asistentka měla hodně práce. Do našeho domu se nastěhovala rodina Částkova. Převzali naši pekárnu. Pak jsme museli vlast opustit, což bylo velmi smutné. Po 20 letech jsem směl s manželkou navštívit Čistou. Našel jsem i přítele z dětství…