Vhonitbách svitavského okresuse zaměřili na ozdravění spárkaté zvěře.Myslivci smíchají léčiva nejlépe s rozmačkaným obilím, a pak je nosí do krmítek ke krmelcům. „Letos nastal problém, protože jaro přišlo příliš brzo. Zvěř nechodila pravidelně ke krmelcům,“ uvedl Jaroslav Král z Karle, člen okresní myslivecké rady ve Svitavách.

Práce dobrovolných myslivců při chovu lesní a polní zvěře si váží krajský radní Petr Šilar. „Akce směřující ke zdraví zvěře musí být provedeny bez ohledu na správní hranice i hranice honiteb,“ vysvětlil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Petr Šilar, proč myslivci již tradičně dostávají od Pardubického kraje finanční příspěvek na výrobu krmiva. V roce 2007 obdrželi přes půl milionu korun. V této částce je i příspěvek na činnost okresních mysliveckých spolků.