„Splašková kanalizace je vybudovaná," zní z obce na Poličsku. Osmnáct kilometrů kanalizačních sítí bylo zakopáno pod zem za sedm set třicet dní. Obyvatelé se na ni už přes měsíc postupně napojují rychlostí zhruba deseti přípojek denně.

Pomezí má období rozkopaných komunikací, neustále se měnících objížděk a bláta konečně za sebou. Po dvou letech ve vesnici rozkládající se podél hlavní silnice v délce necelých pěti kilometrů stavbaři dokončili patnáct kilometrů kanalizačních řadů a přes dva kilometry přípojek. Kvůli složitému terénu je kilometr a půl nové kanalizace tlakové a v obci muselo vzniknout na sedm velkých čerpacích stanic. Splašky jsou dotud odváděny do čistírny odpadních vod v Poličce.

Lidé se postupně napojují k odpadnímu potrubí. „Obec vyšla obyvatelům vstříc a nabídla možnost čerpat na přípojky k nemovitostem bezúročné půjčky. Na stavbu kanalizace za sto osmdesát pět milionů korun čerpala obec dotaci z Operačního programu Životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky a Pardubického kraje. K dofinancování použila vlastní prostředky a úvěr," uvedla starostka Věra Chemišincová.

Pomezí nyní pro období prachu a bláta prokouklo. Místní silnice dostaly nový povrch, chodníky dlažbu. Občanům spolu se zavedením kanalizace sice odpadla starost o vyčerpávání jímek, zato však musí hradit stočné. Majitelé nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci pak musí brát ještě v potaz, co do kanalizace vypouští. Omylem spláchnutý hadr nebo dámské hygienické potřeby mohou totiž způsobit poruchu na čerpadle v jímce, což by mělo nemilé následky. Poslední ze zhruba čtyř set nemovitostí v Pomezí se musí připojit na kanalizaci na jaře.

(syh)