Považujete věkové rozložení lékařů za alarmující?

Ze statistiky naší oblasti vyplývá, že 67 zubních lékařů z celkově 128 pracujících je starší 55 let. Jsou v předdůchodovém věku a během několika let ubude 52 procent lékařů a nebude, kdo by ošetřoval další pacienty. Přírůstek nových lékařů je zanedbatelný, jedná se o jednotlivce.
Proč se ze zubních lékařů stalo nedostatkové zboží? Vždyť dostat se na medicínu je velmi obtížné.

S nedostatkem zubních lékařů na konci šedesátých let se Tehdejší komunistický režim dokázal poprat. Od roku 1966 výrazně navýšil počty studentů. V ročníku studovalo stomatologii cca 200 lidí a skončilo jich okolo 120. Kdežto dnes je počet fakult stejný, ale vychovávají daleko méně absolventů. Z cca 25 uchazečů jich dokončí školu necelých dvacet.

Dělá něco stomatologická komora, aby stav zvrátila?

Dělá. Situaci mapuje, statisticky šetří a modeluje, jak to bude vypadat. Politiky upozorňujeme na stav deset let. Ti s tím bohužel nejsou schopni nic udělat. Ministerstvo zdravotnictví deleguje řešení problému na ministerstvo školství, a to vrací vše obloukem zpátky.

Ale stomatologie patří mezi atraktivní obory.

Teprve dnes začíná být atraktivní, protože absolvent má zajištěnou práci nejen v České republice. Otevře si časopis stomatologické komory, kde agentury lákají na práci do Británie. Ukazuje se, že nedostatek zubních lékařů není jen problémem v České republice. I Německo už nemá přebytek lékařů tak jako před šesti lety.

Odcházejí do ciziny lékaři ze svitavské oblasti?

Není to nijak masivní . Absolventi se k nám spíše ani nedostanou, protože to zkusí nejdříve ve větších městech, popřípadě v zahraničí.

Otevření vlastní ordinace je finančně náročně?

Ano, když si někdo založí vlastní praxi, už z ní neuteče.

Kdo vám pomohl v začátcích?

Měl jsem štěstí, že maminka je také zubní lékařka.

Nastěhuji se do regionu a potřebuji se přihlásit k zubnímu lékaři. Většina odpovědí lékařů je zamítavá. Co poradíte přistěhovalcům?

Zkoušet štěstí přes rodinné příslušníky, přes známé. I pro zubního lékaře je svazující říci jednou ano, podruhé ne. Většina lékařů má kartotéky zaplněné. Jsou natolik vytíženi, že v zájmu poskytování dobré péče registrovaným pojištěnců se brání přijímání dalších.

Kolik lidí průměrně registruje zubní lékař?

Kolem patnácti set pacientů.

Na jednu stranu je nedostatek zubních lékařů, na druhou stranu ministerstvo apeluje, aby se zvýšila prevence u dětí, která zanikla. Zvládne stomatolog ještě prevenci?

V základním rozsahu ano, ale pomoc vidím v postupném rozšiřování „dentálního týmu“ o nastupující dentální hygienistky a dnes již studující preventistky. Ty by mohly již působit v mateřských školkách. Zubní lékaři jsou tak vytíženi, že málokdo má energie na osvětu mimo ordinaci.

V Poličce také scházejí zubaři? Vždyť jenom ve vaší rodině jste tři .

Byli bychom vděčni za kolegu. Uvědomujeme si, že to je nefér vůči pacientům, kteří volají do ordinace a my je odmítáme. Doslova brzdíme příliv nových pacientů.

Termín objednání na vyšetření počítáte na měsíce?

Pacienty objednáváme na září, říjen, několik volných termínů máme o prázdninách.

Ani letos se stav nezmění?

Fakulty přijímají stále málo posluchačů. Dávají přednost zahraničním studentům, kteří jsou pro ně ekonomicky zajímavější. Například v Hradci Králové jednu ze dvou tříd navštěvují zahraniční studenti, kteří si výuku plně platí.

Dotace na jednoho studenta jsou opravdu nízké. Produkovat zubní lékaře se nevyplácí, protože vysokoškolské studium je výrazně dražší než studium jiných oborů. Řadu věcí si studenti již dnes musí kupovat sami, například základní sadu ošetřovacích instrumentů.

Budoucnost nevypadá moc optimisticky.

Pokud se během let nic nezmění, museli bychom zdvojnásobit své kartotéky. A to je nemyslitelné.