„Důvodem rušení původních linek byl požadavek dopravců na dotaci od krajů tak, aby tyto dálkové linky pro ně byly ekonomicky udržitelné,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

„Jelikož okolní kraje na to nepřistoupily, Pardubický kraj vyhodnotil situaci tak, že si dopravu po svém území zajistí od nasmlouvaných dopravců,“ upřesnil Michal Kortyš. 

„Děláme vše pro to, aby pro obyvatele kraje uvedené změny neznamenaly žádné komplikace a vždy se včas dostali tam, kam potřebují,“ dodal náměstek. 

Informace o rušení spojů přicházely od dopravců na krajský úřad postupně zhruba s dvouměsíčním předstihem před vypršením platnosti jízdního řádu, takže mnoho času na řešení hrozícího omezení pro cestující nebylo.

Do konce letošního roku budou nové spoje stát Pardubický kraj zhruba 160 tisíc korun. Pro příští rok krajští radní počítají s výdaji z rozpočtu ve výši přibližně půl milionu korun. „Tam, kde zajíždíme do dalšího kraje, jednáme o spolufinancování,“ sdělil Michal Kortyš. 

Problémy s přechodem na nové linky vedení kraje neočekává. „Věříme, že se informace dostanou k lidem včas. Snažili jsme se, aby pro cestující byly jen minimální posuny v čase nebo případné řešení s přestupem,“ uzavřel náměstek hejtmana.