„K tomuto kroku jsme přistoupili, protože hlášení z bezdrátového rozhlasu není slyšet a míjí se účinkem. Řešili jsme problém s vhodným časem pro vysílání. Přes den jsou lidé v zaměstnání a večery tráví doma,“ poukazuje starosta Petr Škvařil na nepraktičnost rozhlasu.

Proto přistoupili k rozesílání informací formou krátkých textových zpráv a emailů. Novinka se setkala s velkým zájmem obyvatel. V současné době sms přijímá už sto šedesát lidí.