„Povolili jsme navážku zeminy z výstavby po celém městě,“ vysvětluje místostarosta Miloš Izák. Nejbližší legální skládka na ukládání hlíny je totiž dvacet dva kilometrů od města „Plochu budeme muset oplotit, abychom zamezili navážení jiných materiálů než půdy,“ dodává Izák.

Do budoucna zastupitelé počítají s parkovou úpravou lokality. Zvažují využití prostoru jako park, s případným vybudováním dětského hřiště. S úpravou a osázením zeleně začnou ve Třebové až po vyrovnání terénu naváženou zeminou.

(ap)