Miroslav Vlach

Nový ředitel litomyšlské nemocnice byl lékařem ortopedického oddělení v Litomyšli od roku 2001. O rok později se stal primářem. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1985. V roce 1990 získal atestaci z všeobecného lékařství. Atestaci prvního a druhého stupně z ortopedie získal v letech 1994 a 2000. Nastoupil po Věroslavu Valentovi, který řídil nemocnici jako pověřený zástupce za doktora Libora Vylíčila.

Existence nemocnice patří mezi ožehavá témata. Dotýká se totiž pacientů nejen ze svitavského okresu. Od 10. listopadu nastoupil do funkce ředitele litomyšlské nemocnice zdejší dlouholetý primář ortopedického oddělení Miroslav Vlach.

Práce v nemocnici mu dala přehled o struktuře nemocnice, jejímu chodu i personálu. „Viděl jsem, jak se nemocnice v posledních dvou letech dostává někam, kde bych si to nepředstavoval," ozřejmil důvod svého přihlášení do výběrového řízení Miroslav Vlach. Nejvíce ho mrzelo zrušení dětského oddělení a porodnice. Návrat rodiček do nemocnice na klasické oddělení se nejeví jako reálný. Alternativu však nový ředitel nabízí. „V Litomyšli by mohl existovat tzv. porodní dům, který by mohl vyjít vstříc maminkám, které nechtějí rodit v nemocnicích. Pokud by jeho majitel chtěl, tak bychom s ním spolupracovali," nabízí řešení Miroslav Vlach.

S fúzí nemocnic Pardubického kraje přichází i změny pravomocí jednotlivých ředitelů. Nový subjekt, který zastřeší péči o pacienty bude řídit generální ředitel Tomáš Gottvald a jeho náměstci. „Budu „lékařským ředitelem", ale budu mít nad sebou náměstka," řekl o své funkci. Sám také připouští, že zpočátku může rozhodovací proces lehce váznout. „Důležité je, že řízení by mělo být z jednoho centra, především co se týká nákupu zdravotnické techniky, oprav budov a podobně. Fúze slouží k tomu, aby se zefektivnil chod zdravotnictví v Pardubickém kraji ve prospěch pacientů," vyjádřil se k chystané změně od prvního ledna nový ředitel nemocnice.
Pro personál a pacienty je však nejdůležitější snaha o udržení stávajících oborů a zkvalitňování péče.

Nemocnice zaznamenala odchod některých doktorů, a nemocnice za ně shání adekvátní náhradu. Kromě zkušených primářů mají šanci i absolventi. „O nové lékaře máme velký zájem. Většina našich oddělení je akreditovaných, což je podmínkou pro růst mladých lékařů a získání atestace v daném oboru," vyjádřil se k možným posilám v lékařském týmu Miroslav Vlach.

Pavilon interny bude v lednu

Nemocnici čekají v nejbližší době pozitivní změny. Do konce ledna příštího roku bude dokončena rekonstrukce interního pavilonu. Tím se zlepší komfort a kvalita péče. Nový ředitel nemocnice také doufá, že se do něj podaří přestěhovat pacienty z léčebny dlouhodobě nemocných ve vile Klára. Ta je ve špatném technickém stavu a pacienti v ní nemají potřebný komfort, jaký je potřeba. Touto problematikou se zabývá město a hledá využití pro vilu, která chátrá.

Technické vybavení a krásné budovy jsou jedna věc. Pro bývalého primáře je však priorita někde jinde. „Kladu na první místo vztah zdravotníka s pacientem. To je ta kvalita. Krásné postele a budovy jsou až na druhém," sdělil Miroslav Vlach. To však neznamená, že by mu byl stav budov lhostejný.

Důvodem, proč si vybrat litomyšlskou nemocnici vyjmenoval hned několik. „Jsou tu oddělení, která jsou nadregionální. Jde o neurologii s iktovým centrem, oční i ortopedii. Pracují dobře," vyjádřil se nový ředitel.

To však nejsou jediné plusy litomyšlské nemocnice. Dobrou vizitku jí před nedávnem vystavili i organizátoři ankety Nemocnice České republiky 2014. Ta litomyšlská a uspěla v kategoriích jako je. Spokojenost a bezpečnost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců také patří mezi Nejusměvavější nemocnici v Česku. Do ankety se zapojilo sto padesát šest nemocnic a litomyšlská soutěžila v kategorii nefakultních zařízení. „Jsme velmi potěšeni, že pacienti i zaměstnanci vnímají nemocnici takto pozitivně. Výsledky jsou ohodnocením každodenní práce zaměstnanců nemocnice a zároveň i obrovským závazkem do budoucna. Jedná se o kontinuální proces, který byl nastaven už za doktora Libora Vylíčila," zhodnotil význam ocenění manažer kvality nemocnice Adrian Nemšovský.

Toto ocení kladně hodnotí i vedení Pardubického kraje. „Velmi bych ocenil,kdyby se takový lidský přístup a úsměv, jako mají v Litomyšli, zabydlel ve všech zdravotnický zařízeních, které kraj spravuje," prohlásil náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Roman Línek.

Zdravotnictví patří mezi odvětví, kde je potřeba velké množství financí a obvykle jich bývá nedostatek. Město Litomyšl tak založilo nadační fond, díky kterému by mohla nemocnice potřebné prostředky získat.

„Velmi si vážím dosavadní spolupráce nemocnice s městem a vznik nadačního fondu oceňuji. Přispěje k zlepšení péče o obyvatele celého regionu," ocenil iniciativu radnice Miroslav Vlach.

Léčit pacienty nepřestane

Práce na novém postu však nebude jedinou činností, kterou bude nový ředitel vykonávat. Doktorské práci se bude věnovat nadále. „Miluji ortopedii a zůstávám dál úvazkem na tomto oddělení. Setrvám také na postu primáře," řekl ke svému dalšímu působení Miroslav Vlach.

Do budoucna slibuje, že zaměstnancům nehodlá zatajovat jakékoliv informace. Co se dojedná, budou vědět. „Budoucnost nemocnice vidím dobře, jen se nesmí dělat panika. Zachoval bych chladnou hlavu," vzkázal veřejnosti ředitel nemocnice.