Oba moravští historici se nejen vyhnuli trestnímu stíhání a bylo upuštěno i od pokuty v přestupkovém řízení, ale ještě jimi hozenou rukavici zvedl pardubický hejtman Martin Netolický. Jimi inspirován prosadil instalaci turistického dopravního značení, upozorňující na šesti silnicích na historickou hranici Čech a Moravy.

První pár cedulí od pátku stojí u Kukle na silnici z Litomyšle do Svitav. Tabule budou dále na I/43 z Červené Vody do Horní Orlice, I/11 na Červenovodském sedle, I/43 z Horních Heřmanic do Štítů, I/43 mezi Svitavami a Opatovcem, I/35 ze Svitav do Gajeru a I/34 z Vendolí do Květné. Další bude stát u silnice II. třídy mezi Lubníkem a Sázavou u Lanškrouna.

„Náš kraj leží na českomoravském pomezí, proto se i v naší symbolice hlásíme k oběma částem, tedy české i moravské,“ řekl hejtman Netolický. V budoucnu hejtman nevyloučil vybudování odpočívek na některých hraničních „přechodech“.

Čechy a Morava, "nová" hranice na silnicích ve svitavském okrese.
Za zemskou hranici nastříkanou na silnici hrozí mužům vězení