Na východě Čech vznikne jedno komplexní cerebrovaskulární středisko ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a tři tak zvaná iktová centra: v Pardubické krajské nemocnici, Oblastní nemocnici Trutnov a v Litomyšlské nemocnici.

Síť pracovišť je trojstupňová - komplexní centra mají navíc oproti iktovým centrům také neurochirurgii.
Běžná neurologická pracoviště budou nadále fungovat.
Nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou doveze záchranná služba do komplexního centra.
Iktová centra budou pečovat o pacienty s neakutní cévní mozkovou příhodou.

Náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová uvedla, že směřování pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou rovnou do specializovaného centra má zásadní vliv na úspěšnost léčby a následnou kvalitu života. „Ustanovení sítě je návodem pro záchrannou službu, kam pacienta směřovat, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám kvůli dalším převozům,“ dodala.
V České republice je ročně 55 tisíc pacientů s cévní mozkovou příhodou.

(pl, čtk)