Dům využívá mimo jiné prostor, kde je dvorek, který se z jedné části přimyká k historické budově bašty a z druhé strany sousedí se soukromým pozemkem. 

„Při rekonstrukci povedeme nové oplocení, jsme domluveni i s vlastníkem na částečné úpravě jeho pozemku. Myslíme si, že by se to tam díky tomu mohlo zlepšit," uvedl místostarosta města Pavel Čížek.  

Mimo oplocení budou provedeny i další úpravy plochy ke zvýšení bezpečnosti. Náklady se odhadují na zhruba sto padesát tisíc. „Dále uvažujeme o opravě horního traktu bašty, které přispěje ke zlepšení celkového vzhledu cenného historického území," dodal Pavel Čížek. Tato nemovitost prozatím prošla rekonstrukcí zejména střešní konstrukce. „Možností je několik, jednou z nich je ta, že budova opět dostane nádech minulosti, tak jak to bylo dle památkářů dříve, ale jsou zde i názory, aby se nechala ve stávájícím stavu s vyškrabáním spár a zachování zdiva tak, jak je to nyní," řekl Pavel Čížek. 

Azylový dům celoročně poskytuje pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci a neumí ji samy řešit. Na nezbytně dlouhou dobu je jim poskytnuto ubytování a podmínky pro samostatnou péči o domácnost. Pracovníci sociálního zařízení jim dále radí při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí a znovu se zapojit do běžného života. Naučit se starat samy o sebe a své děti a zodpovídat za své jednání.