„Zatížitelnost stávajícího mostu je dle platných norem nedostačující a blíží se ke konci zbytkové životnosti. Díky modernizaci dojde k prodloužení životnosti mostního objektu minimálně na 100 let. Kromě toho dojde ke snížení hlukové zátěže z dopravy, zvýšení bezpečnosti a provoz bude plynulejší. Modernizace se také dočká komunikace na straně před a za mostem,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Stavět by se mělo podle počasí v únoru příštího roku. "Vybraná dodavatelská firma garantuje dokončení během sto dní od zahájení prací,“ dodal náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Pardubický kraj získal na modernizaci mostu peníze z evropských prostředků. Projekt je realizován z programu IROP v rámci zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury. V tomto případě činila dotace 52 procent z celkové částky.