Na toto téma jednali přímo na hradě Svojanov zástupci města Poličky, které je od roku 1910 majitelem památky, se senátorem Radko Martínkem a kastelánem Milošem Dempírem. „V současné době jsou nejhavarijnější částí hradby," uvedl kastelán. Jejich oprava zaručí, že se zachovají pro další generace. „Chtěli bychom doplnit chybějící spárování zdiva a zajistit rozpadající se korunu. Rovněž máme v plánu doplnit chybějící úseky hradeb, které byly před lety odstraněné. V neposlední řadě je rovněž nezbytné zabezpečit hradby tak, aby neujížděly po svahu, na kterém stojí," vysvětil kastelán. Ten rovněž upozornil, že k zajištění hradebních zdí bude potřeba vykácet asi čtrnáct stromů, které rostou v těsné blízkosti hradeb a zejména jejich kořeny narušují základy této stavby. Hradební úsek byl vybudovaný v 15. století. „Spojuje poplužní dvůr se samotným hradem. Pro příchozí je to část hradeb po pravé straně," upřesnil Miloš Dempír.

Rekonstrukcí této jedinečné památky, která patří k nejnavštěvovanějším v Pardubickém kraji, se zvyšuje její atraktivita pro turisty. Má však i jiné kouzlo. Síly na toto mimořádné místo jezdí nabírat i politici. „Hrad Svojanov je jeden z naprostých skvostů v celé České republice. Když mi je zle, nebo mám splín, tak sem přijedu a hned je mi lépe," přiznal senátor Radko Martínek. Podle něho je okouzlující jak pohled zdola z městysu, tak i pohled z hradu na Svojanov. Proto chce podpořit další opravy.
„Hrad Svojanov je pro mě srdeční záležitostí. Jednak je tu nádherné okolí a samozřejmě se také za „panování" zdejšího kastelána a při otevřené ruce města Poličky, co by vlastníka, změnil k nepoznání. Toto sídlo má svoji atmosféru," zhodnotil senátor.

Podpora města

Setkání se zúčastnila také místostarostka Poličky Marie Kučerová. „Předběžně jsme se s panem senátorem domluvili na tom, že bude pokračovat v lobování za hrad Svojanov, abychom získali finanční prostředky na obnovu opěrných zdí a mohli tak začít opravovat," prozradila místostarostka Poličky.

Rekonstrukce hradebních zdí vyjde na nemalé peníze. „Rozpočet podle projektové dokumentace činí 1,4 milionu korun. O dotaci požádáme ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví," dodal Miloš Dempír. Pokud vše dobře dopadne, do první etapy oprav by se odborníci mohli pustit už v letošním roce. Další v pořadí budou řešit úsek hradeb po levé straně od hlavní brány pod šíjovým příkopem.

(pš,hrk)