Město chce udělat protipovodňová opatření na řece Loučné. Ta se často vylévá z koryta a způsobuje velké problémy.

„Litomyšl byla opakovaně zasažená povodňovými stavy od řeky Loučné, poslední byl v roce 1997," zdůvodňuje nutnost opatření vedoucí odboru místního a silničního hospodářství Pavel Jiráň. Litomyšl byla žadatelem o podporu a nechala si vypracovat studii proveditelnosti. „Celý projekt si převzalo Povodí Labe a to by ho mělo také zaplatit," zdůrazňuje Jiráň. Realizaci protipovodňových opatření by mělo zaplatit ministerstvo zemědělství, město je připravené se na nich částečně také podílet. „Protipovodňová opatření na Loučné na území Litomyšle přijdou zhruba na dvacet šest milionů korun. Město přispěje úhradou pěti procent nákladů," vysvětluje vedoucí odboru místního hospodářství města.

Vylévání vody z koryta by měly zabránit protipovodňové zídky. Stavbaři je postaví v lokalitách ulic Benátská, Partyzánská, Vodní valy a na Lánech. „Koryto řeky nebude na celém průtoku výrazně narušené, pouze v několika částech," tvrdí Pavel Jiráň. Zídky budou někde vysoké maximálně třicet centimetrů, jinde i vyšší. „V žádném případě by ale neměly narušovat stávající ráz okolí řeky," sděluje vedoucí odboru.

Pokud budou k dispozici státní dotace, začnou v Litomyšli práce na protipovodňových opatřeních za dva roky. „Samotná stavba by provoz kolem řeky Loučné omezit nijak neměla," věří vedoucí odboru Pavel Jiráň. Vedení města doufá, že se několik let plánová opatření podaří zrealizovat.