Princip solidarity

S návrhem, jak by měl vypadat komunální rozpočet a jak by se měly rozdělovat daně, přicházejí sociální demokraté. Jejich návrh vychází ze znalosti komunální politiky a z požadavku starostů. „Motivační prvek nutí obce k vytváření pracovních příležitostí pro živnostníky, protože na jejich rozkvětu závisí i obsah kasy,“ je přesvědčený poslanec Radko Martínek, autor návrhu. Zachování principu solidarity mezi chudšími a bohatšími regiony a stabilitu finančních systémů územních samospráv považuje ze nezbytné. Argumenty stínového ministra pro regionální rozvoj potvrzují daňové příjmy obcí.

Strakov u Litomyšle, obec s 211 obyvateli hospodařila před sedmi lety se 772 tisíci korunami, kdežto vloni již dostal do pokladny dvojnásobek. Výrazně si pomohla Březová nad Svitavou (ilustrační foto René Flášar). Ve sledovaném období, tedy od roku 2000 do roku 2006, navíc překročilo město magickou hranici patnácti set obyvatel. Příjem do pokladny se téměř ztrojnásobil. „Nechápu tudíž postoj premiéra Topolánka, který považuje snahy měst a obcí o zvýšení počtu obyvatel za směšné,“ poukazuje na Topolánkovu neznalost březovský starosta Martin Kiss. „Změna kategorií obcí podle obyvatel posílí rozpočty těch nejmenších. „Nicméně nebude mít katastrofický důsledek pro státní rozpočet,“ dokládá poslanec své tvrzení výpočty z ministerstva financí.

Malé obce držíme

Starosta Kiss podporuje rozpočtové určení daní v podobě, jak je navrhují sociální demokraté, protože se osvědčilo. „Reforma po roce 2000 pomohla drtivé většině obcí, zejména malým,“ dodává moravskotřebovský starosta Josef Ošťádal. Malá sídla nemohou být postavena do jedné roviny s velkými městy.

Nyní obce čelí stagnaci příjmů. Za tímto faktem stojí mimo společné zdanění manželů, nižší sazba daně z příjmu právnických osob „Usilujeme proto, aby se daňové příjmy obcí vyvíjely obdobně jako příjmy státu,“ dodal Radko Martínek. Poukazuje na nerovnoměrný vývoj v loňském roce, kdy příjmy státu stoupaly, ale obcím naopak klesaly. Mohlo by se tak stát, že malé vesnice by neměly na zaplacení elektřiny, vody ani na provoz školních budov.