Oslavy v Poličce byly tentokrát nové, velkolepé. Zasloužili se o to nejen politické, společenské, výchovné, kulturní a sociální organizace, ale především představitelé města a Tylova domu. Za organizátory akce bych chtěl jmenovat ZO KSČM v Poličce, městskou organizaci Svazu důchodců, Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů, středisko volného času, dětský domov, Svaz postižených civilizačními chorobami a Svaz bojovníků za svobodu. Do Tylova domu přišlo více než dvě stě nejen zájemců, ale hlavně účastníků celého slavnostního odpoledne. Po projevech Jana Markovského, který všem osvětlil historii MDŽ a jeho význam pro dnešní dobu a po zdravici starosty Jaroslava Martinů, se již naplno rozjel program žáků a studentů poličských výchovně vzdělávacích zařízení. V programu vystoupilo čtyřicet devět amatérských umělců, hudební skupina, mažoretky, hudebníci, dramatické obory, ukázky z baletu Louskáček, pásmo básní a písní dětského domova a mnoho dalšího, všechno samozřejmě pro ženy zdarma. Každá žena dostala u vstupu do Tylova domu kytičku, mnohé i polibek, pila se káva a čaj a ochutnávali jsme ukázky ženských domácích výrobků. Po více jak dvou hodinách odcházely ženy i jejich doprovody spokojené, usměvavé s přáním takové akce co nejdříve opakovat. Organizátoři nasadili vysokou laťku a již dnes mají hlavu plnou starostí, jak a co do budoucna připravit. Na závěr jsme všichni poslali z Poličky pozdrav všem ženám v České republice i do zahraničí, všude tam, kde se svátek MDŽ slaví.

IVAN CHUDÝ