I místní ženy čeká „utkání". Hospodyňky mezi sebou budou soutěžit o nejchutnější pouťový koláček. „Soutěž pořádáme již počtvrté. Každá hospodyňka přinese koláč, který upekla. Hodnotit to bude porota," říká starosta Příluky Bohumil Nešpor. Výtvory příluckých žen bude hodnotit komise složená ze dvou starostů z okolních obcí (kvůli regulérnosti) a faráře. Hospodyňky se mohou těšit na drobné ceny. Večer si pak všichni mohou zatančit na pouťové zábavě ve sportovním areálu.