František Matoušek vystudoval historii a českou filologii na filozofické fakultě brněnské univerzity. Po absolutoriu vyučoval na několika moravskotřebovských středních školách. Na začátku sedmdesátých let se stal městským kronikářem. Nedávno se k práci kronikáře vrátil, aby doplnil chybějící zápisy z počátku sedmdesátých a druhé poloviny osmdesátých let. Za svou dlouholetou aktivní činnost obdržel letos v květnu Cenu města.

Požár domku v Morašicích.
Tragédie v Morašicích: majitel domu zemřel