Odešel v době příprav své velké výstavy ke svým 85. narozeninám, které měl oslavit v příštím roce.

Narodil se v roce 1927 v Rozhraní. Fotografovat začal v roce 1940, vážněji však po příchodu do Svitav v roce 1947. Zpočátku se zaměřil na rodinné fotografie a město Svitavy. Výtvarné fotografii se věnoval až od roku 1962. Ve své tvorbě se věnoval převážně krajině a životu na Vysočině, dále portrétům a reportážní fotografii. Svým objektivem zachycoval mnoho let proměny města Svitavy, vydal dvě knihy, které tyto proměny zachycují. Ve svitavském podniku Vigona, kde pracoval jako technický úředník, založil fotokroužek, v roce 1962 při JKP Svitavy Fotostředisko, později Fotoklub SČF. Členem Svazu českých fotografů byl od roku 1969. Současná předsedkyně Svazu Věra Matějů nedávno jeho tvorbu hodnotila takto: „Jeho jméno se mi vybaví, kdykoliv se řekne fotograf amatér v tom pravém smyslu, člověk milující fotografii a oddaný jí, člověk, který svému koníčku zasvětil celý život. Vybaví se mi jeho volná umělecká tvorba od černobílých výlovů rybníka po barevné krajiny oslavující krásu a osobitost kraje, kde žije. Vidím fotografické obrazy vyznačující se smyslem pro proporce a kompozici, autorskou originalitou, využívající možností fotografického média, hry světla a stínu.“

Do roku 1982 zastával Josef Čermák funkci předsedy svitavského fotoklubu, předsedy okresní sekce foto a byl členem krajské sekce foto. Když se v roce 2003 obnovovala činnost svitavského fotoklubu, byl opět – podobně jako před několika lety zesnulý svitavský fotograf Zdeněk Holomý – u jeho opětovného zrodu a v kontaktu s klubem byl do poslední chvíle. Ještě na jaře s fotoklubem vystavoval ve svitavské Fabrice fotografie, které jsou součástí knihy Svitavy – město v pohybu. Necelý týden před jeho skonem byla zahájena výstava amatérských fotografií v polském Klodzku, i zde se Svitaváky vystavoval.
V roce 1979 mu byl udělen Svazem českých fotografů čestný titul ASČF (autor Svazu českých fotografů) za výstavní činnost na domácích a zahraničních výstavách. V roce 1999 obdržel za výstavní činnost v zahraničí od mezinárodní federace FIAP čestný titul AFIAP (ARTISTE FIAP). V roce 2003 mu udělila soutěžní komise Svazu českých fotografů titul Mistr Svazu českých fotografů za rok 2002. Své fotografie vystavoval na 248 celostátních výstavách a 131 mezinárodních salonech v 31 státech světa. Fotografie publikoval v denním tisku, ve fotografických časopisech, propagačních materiálech, vydal několik pohlednic a kalendářů. Jeho fotografie vyšly v řadě knih.

Svitavský klub Laurus mu v roce 2007 udělil svou výroční cenu za přínos svitavské amatérské fotografii a fotografickou dokumentaci města Svitavy. Věra Matějů při této příležitosti tehdy dodala: „Josefu Čermákovi se fotografie stala osudem, naplnila jeho život, dala mu smysl. On pak své snímky daroval nám všem, abychom se z nich těšili, poučili nejen my, ale i doba budoucí. Ve všech zmíněných souvislostech si on osobně i jeho tvorba právem zaslouží ocenění a naši úctu.“

Dobré světlo, Josefe Čermáku.

MILAN BÁČA, Fotoklub Svitavy