„Výhodou této lokality je poměrně snadná dostupnost, což znamená úsporu investičních nákladů, a také ekologický efekt v důsledku nižší spotřeby paliv. Jde o složitý problém, jehož vyřešení má mimo jiné zabránit vzniku nelegálních černých skládek,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Narušení areálu

Vůči plánům se vymezilo občanské sdružení A21 Polička. Bojí se o charakter rekreační zóny, ale obává se také hluku. „Jedná se o velké narušení areálu, navíc by zřejmě nešlo o jednorázovou akci. Ve finále bychom tedy mohli mít v Poličce další průmyslovou zónu,“ konstatoval předseda A21 René Habrman.

Sdružení navíc upozornilo, že v daném místě pravděpodobně stávala šibenice, tudíž se jedná o historické místo, které je třeba ochránit.

„Tuto ne příliš podloženou informaci nyní město prověřuje s archeology z Regionálního muzea v Litomyšli a v daném místě proběhne archeologický průzkum,“ konstatoval Martinů. Pokud se informace potvrdí, chce město jednat o změnách. Zároveň plánuje investovat do studie k využití potenciálu Liboháje, formou ankety hodlá oslovit i občany.

Připomínky místních

Mezi oběma stranami sice došlo k jednání, jejich postoje se však liší i nadále. Sdružení už kontaktovalo Pardubický kraj, kterému předalo připomínky občanů k posouzení vlivu na životní prostředí.