Zemědělci ze svitavského okresu se nacházejí ve svízelné situaci.Pět procent chovatelů letos ukončilo svojí činnost, desítka zemědělských podniků prošla transformací. Farmáři se obávají se, že příští rok bude hůř. Protestovali proto včera v Praze.

„Na protestním shromáždění v Lucerně se scházíme vždy, když je zemědělcům nejhůř. A to je právě teď,“ řekl ředitel svitavské agrární komory Josef Gracias. Podle něj k situaci přispěl pád cen především u vepřového a hovězího masa. Ty se dlouhodobě pohybují pod výrobními náklady. Následky se již projevily. Ve svitavském okrese letos došlo k omezení výroby. U vepřového masa zhruba o šest procent, u skotu o deset.

Další nepříjemná situace, se kterou se budou muset zemědělci vypořádat, je nula korun v kolonce národních doplňkových plateb ve státním rozpočtu. To podle Josefa Graciase znevýhodní české farmáře oproti těm z původních států Evropské unie ještě více. Neznamená to však, že by pěstitelé a chovatelé žádné peníze od státu neobdrželi. „Dostaneme pouze evropské dotace. Musím ale podotknout, že se bude jednat řádově o šedesát procent toho, co získají zemědělci ve starých státech Unie,“ sdělil Josef Gracias. Prohloubí se tak jejich nerovné postavení. Čeští zemědělci totiž nedokážou konkurovat cenám dováženého zboží, a to nejen u masa.

K omezení chovů proto již došlo. Ve svitavském okrese letos zaniklo pět procent chovatelů. Desítka podniků se sloučila. Pád živočišné výroby se projeví i na té rostlinné. Narůstá přebytek obilovin, které nemá kdo zkrmovat. Snížení počtu chovaných zvířat bude mít dopad rovněž na údržbu krajiny.

VIERA PAVLASOVÁ