Asociace soukromého zemědělství v pátek v Ústí nad Orlicí pořádá „Selský sněm“. Možná přijede ministr Petr Gandalovič.

Setkání s odborníky, zřejmě včetně ministra Petra Gandaloviče, má na programu nejen předávání aktuálních informací o cross-compliance, křížové shodě, tedy nových kontrolách podle pravidel Unie, ale také diskuzi o současných problémech českých zemědělců.

Pro dva okresy

„Selský sněm“ v Ústí nad Orlicí pořádá regionální pobočka Asociace, která působí pro okresy Svitavy a Ústí. Na tomto území pracují na čtyři stovky soukromých zemědělců, kteří se podnikáním v této oblasti živí, a jednou tolik drobných zemědělců, kteří obhospodařují několik hektarů. Sněm je otevřen všem: zemědělcům organizovaným v Asociaci, Agrární komoře i těm neorganizovaným a široké veřejnosti.
„Hlavním cílem je propagace soukromého zemědělství. Pro ty, kteří hospodaří, se bude vykládat cross-compliance, křížová shoda. To jsou podmínky, které musejí dodržovat všichni zemědělci vůči Unii. Kontroly budou provádět i naše kontrolní orgány, ať jde o veterináře, plemenáře, rostlinolékaře nebo další. Jde o to, aby předpisy stanovené Unií znala širší zemědělská veřejnost,“ naznačil hlavní témata Josef Sotona z regionální pobočky asociace.

Rušné diskuze

Kontroly by „naostro“ měly začít asi od června. Problematiku cross-compliance bude vykládat státem akreditovaný poradce František Smítal. Se zemědělci bude dále diskutovat vedení asociace soukromého zemědělství a účast předběžně přislíbil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
„Určitě chceme, aby byl prostor pro diskuzi, protože tu jsou problémy, které je potřeba řešit: klesly výkupní ceny mléka nebo vepřového masa, mák se prodává dnes za dvacet, přitom se prodával za šedesát až osmdesát korun,“ naznačil ožehavá témata k diskusi Josef Sotona.
„Selský sněm“ se koná v pátek od 10 hodin ve velké zasedací místnosti okresní správy sociálního zabezpečení ve Smetanově ulici v Ústí nad Orlicí.