Uměnímilovný neurolog

Zájem o umění si však udržel po celý život. Vytvořil rozsáhlou sbírku grafiky, zvláště ex ibris, čítající na 500 děl. Čile spolupracoval s moravskotřebovským muzeem. Podílel se na propagaci výstav. Neocenitelné byly jeho kontakty s řadou významných českých umělců. Roku 1968 spoluzaložil Moravskotřebovské vlastivědné listy. Až do smrti pak působil jako člen redakční rady a pravidelný přispěvatel. Po léta zastával funkci předsedy Městské komise památkové péče. Ladislav Loubal zemřel 2. února 1997. Jeho dcery následně uzavřely s muzeem smlouvu o zápůjčce sbírky na 10 let (letos došlo k jejímu prodloužení na dalších 5 let).

V Loubalově sbírce se nalézají díla padesáti českých malířů mj. Josefa Lieslera, Oty Janečka, Josefa Váchala, Františka Tichého, Jaroslava Lukavského a Ludmily Jiřincové. Převážně se jedná o grafiky, akvarely, nechybí ani několik pláten.

Grafik–signalista

Jiří Bouda (*1934) patří k malířům, jimž učarovala železnice. Pro toto téma se rozhodl ihned po absolvování VŠUP v Praze. Aby poznal prostředí kolem dráhy na vlastní kůži, pracoval určitou dobu jako signalista na Praze - Bubenči. Boudu vždy přitahovaly malé formáty, především ex libris. Za svůj život jich vytvořil tisíce a to jej také předurčilo k tvorbě poštovních známek. Avšak nejbližší je Jiřímu Boudovi litografický kámen. Námět jeho litografií představují především česká města v proměnách času.

Západní dráha v kameni

Většina dřívějších umělců pojímala železnici jako technický fenomén. Obdivovali sílu, rychlost a monumentálnost strojů. Naproti tomu Bouda si všímá spíše krajiny a lidí. Jeho grafiky působí klidným poetickým dojmem, představují příjemná zastavení v dnešní uspěchané době.

Loubalova sbírka obsahuje několik desítek Boudových grafik. Za povšimnutí stojí soubor litografií železničních zastávek Moravské západní dráhy. Kamenotisky byly vytvořeny při příležitosti 100. výročí otevření železnice jako novoročenky pro třebovské a prostějovské sběratele. Jedná se o jedenáct stanic a zastávek od Třebovic po Chornice.