Libuše Dvořáková ze svitavského Klubu přátel esperanta má plné ruce práce. Připravuje třetí výstavu v esperantském muzeu, která konferenci doplní. Hlavním tématem je spojení esperanta a železnice. Vztah těchto dvou oblastí je podle ní velmi úzký. „Esperanto je o přátelství a přátelství je o návštěvách a cestování. Navíc nejvíce esperantistů se nachází právě mezi železničáři,“ vysvětlila Libuše Dvořáková. Výstavu doplní také modely vláčků nebo kresby dětí z celého světa.