„Cílem, který společně se starostou Letovic sledujeme, je propojení stávající cyklotrasy ze Stvolové směrem do Skrchova, Letovic a později také do Blanska,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Ambiciózní plán má ale řadu úskalí.

„Připravovaný záměr totiž vyžaduje revitalizaci toku řeky Svitavy do původního koryta, ale také jednání se Správou železnic, protože cyklostezka bude zasahovat do ochranného pásma hlavního železničního koridoru, což však není neobvyklé ani v našem kraji. Cyklostezky v minulosti podél železničních tratí vznikaly,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Dálková cyklotrasa číslo 24 Svitava vedez České Třebové přes Semanín, Opatovec a Svitavy až do Stvolové.