Dekubity nebo také proleženiny jsou rány způsobené dlouhodobým kontaktem podložky s kůží. Týkají se tak každého pacienta, který je upoután na lůžko. Objevit se mohou objevit už během několika hodin a následky mohou být velmi závažné.

„Chtěli jsme upozornit, že proleženiny jsou problémem v celosvětovém měřítku. Mohou vzniknout nejen v průběhu hospitalizace, ale i v domácím prostředí. Proto jsme se snažili oslovit širokou veřejnost a poradit, jak vzniku proleženin předcházet nebo jak postupovat při jejich vzniku," uvedla Světlana Jeřábková, ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

Právě prevencí před vznikem proleženin lze předejít dlouhé léčbě a navíc je to mnohem levnější řešení. Mnohem efektivněji se dá předcházet dekubitům v lékařských zařízeních, kde je proškolený personál i speciální lůžka. Dobře se dá však řešit i doma.

Je jasné, že ve zdravotnických zařízeních jsou pacienti neustále pod kontrolou. Proleženiny by tak neměli být velký problém. V domácím prostředí je nutné neustále kůži ošetřovaného kontrolovat a zároveň dodržovat určité zásady.
Nejdůležitější a zároveň nejúčinnější je polohování pacienta. Při správném podkládání částí těla a snížením trvalého tlaku lze docílit nejen lepšího prokrvení kůže, ale i odstranění bolesti. Tu si dokáže představit každý, kdo například usnul v nepřirozené poloze u televize. Samozřejmostí jsou také správné hygienické návyky, medikace a například masáže. Málokdo si také uvědomuje, jak je důležitá dostatečná výživa. I na tu se zaměřili pracovníci ve svitavské nemocnici, kde po celé páteční dopoledne radili laické veřejnosti s problémem dekubitů.

Odborníci upozorňují, že se nejedná v případě zanedbání péče o malý problém. V nejhorších případech totiž může dojít až odumření otlačené tkáně a vyvolání celkové infekce.