Projekt s více jak dvoumiliónovým rozpočtem hradil ze tří čtvrtin Evropský sociální fond. Zbytek potřebných prostředků byl doplněn ze státního rozpočtu. V Pardubickém kraji doposud neprobíhaly žádné odborně zaštítěné či akreditované zdravotnické kurzy. Zájemci museli dojíždět do Prahy nebo Brna.

„Důvody vzniku centra i samotných kurzů jsou praktické,“ uvedl ředitel školy Radim Dřímal a vysvětlil: „Vzdělávání pro zdravotní sestry i osobní asistenty je povinné a v neposlední řadě každá firma musí mít proškolené zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce. Proto jsme se rozhodli usnadnit našim občanům přístup k odborným kurzům a poskytovat je ve Svitavách při Střední zdravotnické škole.“

Vzdělávání zaměřili se na tři cílové skupiny V říjnu loňského roku zasedly znovu do lavic jako první zdravotní sestry především ze svitavské nemocnice. V nově vybudované multimediální učebně se zúčastnily celkem čtyř bloků přednášek a seminářů. Díky tomuto pilotnímu programu získaly zdravotnice nové poznatky a zároveň uspokojily potřebu soustavného vzdělávání vyplývající z litery zákona. „Našimi posluchačkami bylysestry z praxe. Z počátku jsme měly strach z toho, jak přijmou nové poznatky od bývalých učitelek. O to potěšující byly jejich pozitivní reakce,“ svěřila se členka lektorského týmu Magda Sodomková, jejíž přednáška na téma psychologická problematika umírání a smrti byla nejlépe zhodnocena šedesátkou účastnic.

Škola se může pochlubit i tím, že získala akreditaci MPSV a mohla tak vzdělávat pracovníky v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci. Pilotní kurz probíhal od ledna do dubna 2008 a byl určen zejména nezaměstnaným. „ O kurz byl obrovský zájem. Ze tří desítek vytipovaných osob v evidenci úřadu práce bylavybrána polovina. Poté co vešlo do povědomí, že absolvent kurzu obdrží osvědčení absolvování s celostátní působností, projevili enormní zájem o studium i lidé již pracující v oboru. Přijali jsme tedy desítku dalších,“ informovala zástupkyně ředitele školy Marie Štarhová.

V předvánočním období přišli do školy zaměstnanci P-D Refractories z Velkých Opatovic a Svitav, aby se proškolili v poskytování první pomoci. „V pilotním kurzu jsme proškolili 15 pracovníků firmy. Doufáme, že v budoucnu získáme i akreditaci,“ řekla Zuzana Angelová. Zájem o absolvování kurzů předčil očekávání projektového týmu. Celkem bylo proškoleno 130 osob, na další nestačily kapacity. Vzniklo a bylo vydáno šest dílů učebních textů v nákladu potřebném pro kurzy, které by měly probíhat i v následujících letech. Škola má díky projektu další pomůcky a vybavení. Navíc někteří frekventanti našli na základě získaných certifikátů nové uplatnění, což potvrzuje i slova radní pardubického kraje zodpovědné za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jany Smetanové, která v závěrečné diskuzi uvedla: „Věřím, že to jsou dobře investované peníze.“