Občanské sdružení Litomyšlský patriot poukázalo na udělování bezplatných parkovacích permanentek. Ty mají ve svých vozech nejen starostové okolních obcí, ale také několik organizací. Podobně je tomu také v ostatních městech svitavského okresu.

V Litomyšli udělili bezplatnou známku dvaaosmdesáti lidem. Permanentku získali zdarma i starostové obcí, které patří do Mikroregionu Litomyšlsko. A to se mnoha lidem nelíbí. „Je to jediná možnost, jak jim vyjít vstříc. A navíc jejich auta tady rozhodně nestojí celý den. Považuji to za vyjádření sounáležitosti města s těmito obcemi. Tento fakt se automaticky bez připomínek prodlužoval. Zapracuji ho do připomínek na příští rok,“ sdělil starosta Michal Kortyš. Parkovací známku bez ceny získali také tělesně postižení lidé. Rada města ji udělila rovněž neziskovým organizacím, které vykonávají veřejnou službu.

Podobná situace je v Moravské Třebové nebo ve Svitavách. Zatímco ve Třebové rada města schválila vydání sedmdesáti osmi permanentek, ve Svitavách jich vydali jen čtyřicet osm. Využívají je nejen zastupitelé, technické služby, kulturní služby a sociální služby, ale také starostové obcí moravskotřebovského regionu.

Ve Svitavách radní schválili bezplatnou známku pro čtyřicet osm lidí. „Dostali ji starostové všech měst v okrese a obcí ve správním obvodu Svitav. Například s Českou Třebovou máme reciproční výměnu známek, oni dají zdarma parkovačku nám a my jim. Zatím jsme ale tuto možnost ještě nevyužili,“ uvedl Miroslav Doseděl, vedoucí odboru dopravy svitavské radnice. Zdarma zaparkují ve Svitavách na náměstí se služebními vozy pracovníci charity, pečovatelské služby, střediska Salvie nebo kojeneckého ústavu.

Parkovací známky kontrolují pravidelně ve všech městech strážníci městské policie. „Horní hranice pokuty je stanovena na jeden tisíc korun. V případě, že strážník rozhodne o neuložení blokové pokuty, jedná se o vyřešení přestupku tzv. domluvou. Výše sankce se z pravidla odvíjí od konkrétní situace,“ vysvětlil Karel Bláha, velitel Městské policie v Moravské Třebové. Odstavit auto na náměstí bez známky nebo parkovacího lístku tak vyjde dost draho.