Pro chodce a cyklisty bude zřízen provizorní přechod. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude vedena po silnici I/35 a dále ulicemi Brněnská a Komenského. Aktuálně probíhající oprava kruhového objezdu bude dokončena před zahájením uzavírky ulice Olomoucká. Investorem stavby je Správa železnic. Uzavírka silnice Olomoucká potrvá do 25. srpna.