Radní i památkáři jsou již na trati běhu za miliony korun na obnovu zámeckého návrší. Město podalo žádost o dotaci z Unie v polovině září. Památkáři odvezli projekt do Prahy tento týden v úterý. Nyní čekají, zda uspějí. Litomyšlané věří, že peníze získají.

„Čekáme. Prošli jsme prvním kolem a vše máme v pořádku. Odborníci nyní posuzují smysluplnost a náplň jednotlivých objektů. Pokud vše dobře dopadne, na začátku prosince se dozvíme výsledek,“ uvedl starosta Michal Kortyš. Ve fázi očekávání jsou už také památkáři. Žádost o miliony podali v úterý. Na projektu spolupracovali s městem, které vlastně celou akci začalo. Během jednání se ale rozhodli, že do obnovy zámku se pustí památkáři sami. „Poskytli jsme památkovému ústavu některé studie a podklady. Domlouvali jsme se společně rovněž na provázanosti jednotlivých projektů. Každý sice bude udržitelný i samostatně, ale vše by mělo dohromady klapat,“ vysvětlil Michal Kortyš.

Renesanční zámek ožije divadlem, hudbou a stane se také místem setkávání. Základem dění zůstane mezinárodní festival Smetanova Litomyšl. „Vzniknou tu prostory pro hosty, setkání Litomyšlanů a osobností,“ dodal starosta Michal Kortyš. Zatím ale nekončí jednání o budoucnosti zámeckého amfiteátru. Scénu v dolní části čeká demolice. Jeviště bude čítat zhruba pět set míst. Zda tu přibudou mobilní laminátové lavičky, není jisté. Pokud se nebudou radním líbit, vůbec je nenainstalují.

Litomyšlští počítají, že na zámecké návrší získají zhruba čtyři sta milionů korun. Oprava památek má být dokončena v roce 2012.