V posledních letech se uskutečnila kompletní rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení. Obec dále žádala o dotaci na další renovaci. V loňském roce ji Státní fond životního prostředí schválil. „V létě začnou práce na kompletním zateplení, abychom snížili energetickou zátěž budovy," informoval starosta obce Martin Smetana. V rámci dotace se dále vymění okna a dveře, zateplí se i strop nad velkým sálem.
S těmito pracemi obec spojí rovněž výměnu elektroinstalace. Návštěvníci v sále se tak mohou těšit na nové osvětlení a odvětrávání. Tyto náklady budou financovat již z vlastních prostředků.
Kromě klasického kulturního využití se v objektu nyní nachází prostory, které slouží Klubu důchodců. Vzhledem k tomu, že obsahují i vlastní sociální zařízení, plánuje obec vytvořit za pomocí úprav i nouzové bydlení pro místní občany.

V Opatovci se snaží myslet i na nepředvídatelné pohromy. „Chceme mít možnost poskytnout nouzové ubytování pro naše občany, abychom mohli v případech požárů nebo povodní ubytovat alespoň jednu rodinu," vysvětlil starosta Martin Smetana.

Budova z konce devatenáctého století dostala nynější podobu a funkčnost v šedesátých a osmdesátých letech minulého století. Využívají ji především pro různé kulturní akce, jako jsou plesy, karnevaly, výstavy a spolkové aktivity. Může si ji ale kdokoliv pronajmout pro vlastní potřeby. „Hodně tam lidé pořádají rodinné oslavy včetně svateb," sdělil starosta obce. Z toho důvodu proběhne rekonstrukce od poloviny června do srpna. Musí být totiž uzavřena. „V tuto dobu je objekt nejméně využívaný i ze strany občanů. Těžko jsme mohli najít vhodnější termín než letní měsíce," řekl Martin Smetana.

V budoucnu má obec ještě v plánu výměnu židlí a stolů a potřeba je ještě změnit parketovou podlahu na velkém sále. „Pokusíme se na tyto úpravy využít vlastní zdroje a také dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje," dodal starosta.