„Budeme se snažit získat další peníze z dotace Zelená úsporám,“ ujišťuje místostarostka Marcela Sezemská. Město má sedm zařízení předškolního typu a zmodernizovat potřebuje nutně další tři. „Jsou to budovy pavilonového typu, panelové, a jejich vytápění je příliš drahé,“ dodává Marcela Sezemská. Dvě školky mají dokonce jen akumulační kamna. Otázkou ovšem je, zda bude mít město, v případě získání dotace, peníze na dofinancování investičních nákladů.

(ap)