Někdo tam tehdy jen tak do trávy vysypal staré zavařeniny. Možná si myslel, že i sklo a kovová víčka zetlejí. Naštěstí je vše již uklizeno. „Vzali jsme si bedýnku a jeli jsme k lesu uklidit ten nepořádek, ale zřejmě se dotyčný zastyděl, už to bylo uklizeno. Obsah sklenic vysypán v lese a sklenice odvezeny. Doufám, že do kontejneru. Zřejmě si přečetl článek a napravil svoji chybu," věří Miluše Pavlišová.