Zastupitelé ve středu vyzkoušeli nové hlasovací zařízení. První věc, kterou schvalovali, byl nový jednací řád zastupitelstva.

Zasedací místnost prošla přes prázdniny rekonstrukcí. Změnilo se uspořádání místnosti, ale i způsob hlasování. Zastupitelé města už nehlasovali zvednutím ruky, ale zmáčknutím tlačítka.

Jako první schválili zastupitelé jednací řád zastupitelstva. „Hlavním důvodem pro jeho změnu je nový hlasovací systém,“ uvedl starosta David Šimek. Jeden z bodů řádu vymezuje dobu jednotlivých příspěvků. „Člen zastupitelstva může ke každému příspěvku vystoupit maximálně třikrát v rozsahu tří minut,“ píše se v řádu. I když někteří zastupitelé tento bod připomínkovali a ptali se na důvody omezení, nakonec jej schválili. „Chceme se vyvarovat toho, aby nikdo jednání nezdržoval,“ vysvětlil Lubomír Dobeš, tajemník městského úřadu.

Zastupitelé jsou s novým hlasovacím zařízením spokojení. „Není asi tak citlivé, jak jsme si mysleli, ale hlasování je přehlednější,“ řekl Miroslav Sedlák (Naše Svitavy). Všichni přítomní měli přehled o tom, kdo právě hovořil, ale i jak který zastupitel hlasoval. Jména diskutujících, návrhy usnesení i výsledky hlasování se zobrazovaly na plátně a na obrazovce. „Musíme si na tento způsob zvyknout. Půjde nám to,“ uvedla Lidmila Kružíková (KSČM).