Na programu mají bezpečnostní situaci ve Svitavách za rok 2018, závěrečný účet města, zprávu o činnosti kulturních zařízení a bytovou politiku.