Rozpočet Svitav je podle předsedy finančního výboru města Petra Němce stabilní a úsporný. V letošním roce se město pustí do několika významných akcí. K nejnákladnějším patří intenzifikace čistírny odpadních vod. „Čistírna nevyhovuje současným parametrům. Musíme ji kompletně přebudovat,“ uvedl starosta  David Šimek.

Miliony na „čovku“

Kompletní přestavba spolkne celkem devadesát pět milionů korun. Jen na letošní etapu padne šedesát dva milionů korun. Na pokrytí počátečních  nákladů si město vezme úvěr čtyři a půl milionu korun. „Budeme také pokračovat s rekonstrukcí ulice Zadní v Lačnově. V úseku je plánovaná oprava vodovodu, proto na ni navážeme,“ sdělil starosta. Do této akce město vloží 3,3 milionu korun. Část ulice zbude ještě na příští rok.

Revitalizace se dočkají také školská zařízení. Podle starosty pokročí s opravou základní školy na T. G. Masaryka.  Za 2,6 milionu korun město opraví zadní část budovy.  Zateplení Mateřské školy Větrná vyjde na dvanáct a půl milionu korun.

Město musí navíc pro okolní obce zřídit technologické centrum za více než tři miliony korun. „Naším úkolem je vybudovat pro ně úložiště dat a zabezpečit spisovou službu,“ uvedl Libor Dynka z oddělení informatiky svitavské radnice.  Ta  pomocí dotace získá kvalitní počítačové vybavení. Spoluúčast města na projektu je patnáct procent.   

Mimo to radní počítají také s opravami komunikací, chodníků a dalšími běžnými záležitostmi.   

Zastupitelé Svitav rozpočet pro letošní rok schválili. Město bude hospodařit s 346,5 milionu korun.