Zastupitelé na doporučení sedmičlenné komise, která vybírala z kandidátů navržených občany města, a rady souhlasili s udělením ceny oběma nominovaným. V desetileté historii udělování Ceny města, která je udělována za zvláště významný přínos pro město, je to vůbec poprvé, co ocenění získaly hned dvě osobnosti.

První oceněnou se stala v roce 2008 ředitelka městského muzea Jana Martínková. Cenu postupně obdrželi předseda místního odboru Klubu českých turistů Josef Schneeweiss, umělecký tiskař Jan Mauler, houslista a organizátor koncertů vážné hudby Rudolf Mánek, předseda komise památkové péče Miloslav Kužílek, organizátorka univerzity třetího věku Marie Blažková, hudebník František Zelený a sportovní trenér mládeže Jan Škoda. ¨

Za zmínku stojí, že Karel Metyš je vůbec prvním komunálním politikem mezi oceněnými. Naopak Jan Vermousek je už třetím oceněným ze čtyřčlenného Klubu přátel díla Františka Strážnického.