V sále, kam dorazilo nebývalé množství lidí, se však tato varianta dočkala nelichotivých přívlastků.

JAKO NA FOTBALE
Očekávaná bouřlivá diskuse přinesla slovní výpady nejen na zhotovitele trasy, kterým je ŘSD, ale i na vedení města. „To co se tu děje to je největší amatérismus za posledních deset let. Tajení a lži,“ prohlásil například občan Tomáš Hajro.

Podobnou rétoriku zvolili i někteří zastupitelé. „Je tu velké informační vakuum a mnoho dezinformací,“ postěžoval si Radek Pulkrábek (Patriot SNK). Vzájemné osočování ze lží, amatérismu a diletantství bylo hlavním obsahem příspěvků vystupujících. Mnohdy to vypadalo, že zastánci více připravené varianty „0“, jsou doslova zločinci a příznivci varianty „1“ odborníci na slovo vzatí.

„Za posledních půl roku jsem se hodně poučil a jsem odborník na dálnici,“ řekl vystupující Ladislav Sýkora. Až po dvou a půl hodinách zazněla od řečnického pultu zásadní otázka: „Chceme dálnici, nebo ne?“ Položil ji místostarosta Josef Janeček (ODS). Ten také připomenul vleklá jednání o trasování dálnice, kdy se rozhodovalo, zda vůbec povede v blízkosti Litomyšle.

PODMÍNKY SOUHLASU
Po slovní přestřelce došlo na hlasování, které bylo nakonec veřejné. Původní návrh starosty Radomila Kašpara bylo tajné hlasování. Výsledek byl podle očekávání těsný a o jediný hlas byla schválena varianta „0“. Šampaňské se však po hlasování nebouchalo.

Z usnesení ZaM ZaM schvaluje vedení trasy D 35 v okolí města Litomyšle variantou „0“ /ZUR/ dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbu „D35, 3507 Litomyšl-Janov“.

Podmínky souhlasu se stavbou jsou:

1) u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby

2) u obslužné komunikace mezi Suchou a Strakovem požadujeme doplnit do PD a následně realizovat výhybnu

3) nesouhlasíme s realizací připojení města na MUK Litomyšl sever

4) nesouhlasíme s umístěním odpočívky pro kamiony na území Města Litomyšle (tento bod byl již schválen v minulosti)