Místní rodák je dlouholetým členem komise památkové péče a pilným přispěvatelem do radničního zpravodaje. V současné době rovněž doplňuje starší chybějící zápisy v městské kronice.

Je už jedenáctým oceněným. Vloni město cenu udělilo Karlu Metyšovi a Janu Vermouskovi. Slavnostní předání plánuje radnice na polovinu května.