Zastupitelé se budou zabývat také dohodou o narovnání mezi městem a Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi ve věci nemovitého majetku v areálu sociálních služeb.