V rámci projektu Loď poznání však dojde k podstatným vylepšením. „Knihovna bude vybavená novým nábytkem a čtenářům by se měl zvýšit komfort při četbě a prohlížení knih," říká starosta Borové Milan Nespěšný. Zkrátka nepřijdou ani zaměstnanci knihovny, kterým se zlepší přehled o pohybu návštěvníků, vznikne prostor pro obsluhu knihovny a budou moci také lépe uspořádat knižní fond, který čítá více jak tři tisíce svazků. Prostor zbude i na propagaci nových knižních novinek a doporučené literatury.  Projekt za necelých tři sta tisíc korun bude realizovaný během dubna a je podpořený dotací prostřednictvím místní akční skupiny od Státního zemědělského intervenčního fondu.  V loňském roce navštívilo obecní knihovnu přes devět set návštěvníků. Půjčili si na dvanáct set titulů.