Miloš Dempír

Miloš Dempír,
kastelán hradu Svojanov
Domnívám se, že chování našich vrcholných představitelů budí stále méně důvěry. Ačkoliv občas mám pocit, že některé kauzy jsou uměle vyvolávány nebo alespoň zveličovány, celkově bych řekl, že se chování a jednání našich politiků spíše neustále zhoršuje. A pak je tu i druhý – lidský pohled na věc. Politici jsou lidé jako my ostatní a měli by stejně tak zodpovídat za své činy. Hlavně proto si myslím, že politici by žádnou imunitu mít neměli.

MARIE VENCLOVÁ pochází z Prahy, ale v Litomyšli objevila nové možnosti pro návštěvníky.

Marie Venclová,
Portmoneum  v Litomyšli
Pokud vím, imunita se nerozdává za zásluhy – to by takto chráněných osob bylo v české politice myslím opravdu pomálu. Jedna z jejích původních a centrálních funkcí je napomáhat k nezávislosti svobodného rozhodování volených zástupců. Spíše nežli debatovat o smysluplnosti a míře imunity dané ústavou by bylo podle mého názoru záhodno připomenout voličům a jejich voleným zástupcům, v čem spočívá jejich funkce a k čemu se minimálně ve svém poslaneckém slibu zavázali. Otázka imunity je pak spíše na okraji, centrální místo zaujímá razantní změna myšlení a překonání perspektivy okřídleného „Kdo nekrade, okrádá svou rodinu".

Petr Šabaka

Petr Šabaka,
vojenský kaplan z Moravské Třebové
Imunita je pro různé typy veřejných činitelů potřebná. Každý politik si ji proto zaslouží. Jiné téma však je její rozsah.  Jsem pro její radikální omezení. Rozhodně ne doživotní platnost. A rozhodně má být spojena pouze s výkonem funkce, nikoliv  s osobou.

Blanka Čuhelová

Blanka Čuhelová,
ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách
Imunita zákonodárců se řídí článkem 27 Ústavy České republiky. Určitě jsem pro, aby poslanci měli imunitu v prvních dvou bodech, tedy aby je nebylo možno postihnout za hlasování či výroky v poslanecké sněmovně, senátu a jejich orgánech. Za přestupky a trestné činy by se však měli zodpovídat stejně jako všichni občané České republiky. Zde by jejich nesmyslná ochrana určitě platit neměla. Pokud vím, tak máme mezi evropskými zeměmi jednu z nejrozsáhlejších poslaneckých a senátorských imunit. Je zvláštní, že si naši poslanci neuvědomují, jak si ponecháním nejen těchto privilegií škodí. Vždyť důvěra v parlament je historicky na nejnižší úrovni a příště už možná budou volební místnosti prázdné…

Petr Horák

Petr Horák,
reportér ze Svitav
Běžní politici oficiálně imunitu nemají, ovšem fakticky jim toho v Česku projde víc, než běžnému občanovi. V mnoha demokratických zemích je to naopak. Pokud jde o poslance a senátory parlamentu, tam je nějaká forma imunity asi vhodná, aby nemohli být šikanováni za svá stanoviska, názory nebo nepříliš závažné neúmyslné prohřešky. Když ovšem politik spáchá vědomý trestný čin a zneužije k tomu pravomoci nebo informace vyplývající z jeho funkce v samosprávě či zákonodárném sboru, měl by jeho postih být co nejtvrdší.