K 1. říjnu byl novým kastelánem litomyšlského zámku jmenován Petr Weiss, dlouholetý pracovník Národního památkového ústavu. Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče. V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy začínal jako sezonní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od roku 1998. Působil také na dalších památkách (Hořovice, Sychrov) a v územních pracovištích NPÚ, kde postupně vystřídal pozice průvodce, správce depozitáře, vedoucího návštěvnického provozu, náměstka ředitele pro správu památkových objektů či vedoucího odboru správy a prezentace kulturního majetku. V roce 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy, kde spolu se svým týmem vybudoval nové zázemí pro návštěvníky, zreinstaloval a rozšířil prohlídkové okruhy a podařilo se mu návštěvnost tohoto císařského zámku zvednout o více jak sto procent. Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy. Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na výzkumných úkolech, jejichž výsledkem byly nové prohlídkové trasy dalších památkových objektů.

I v Litomyšli své působení začíná reinstalací stávajících okruhů. „Rád bych veřejnosti představil litomyšlský zámek formou příběhů, vtisknul prohlídkovým okruhům autentičnost daného období a představil Litomyšl jako skutečně mimořádné sídlo. Mé představy mohou být realizovány i díky mé předchůdkyni Zdeňce Kalové, která zámek vedla osm let a za jejíhož působení se zrestaurovalo velké množství mobiliáře. Kolegyně se také zaměřovala na opravu interiérů, takže mi místnosti celkově připravila. I proto můžeme v době, kdy je zámek uzavřen, pracovat na reinstalaci jako takové, ale již nemusím zajišťovat výmalby interiérů, opravy podlah," sdělil Petr Weiss. Návštěvníky budou od sezony 2021 čekat prohlídkové okruhy Zámek za Valdštejnů, který představí historii zámku od vystavění Pernštejny roku 1567 až po Valdštejny-Vartenberky a prohlídka bude zakončena zámeckým divadlem. Okruh Zámek za Thurn-Taxisů představí zámek jako příležitostné sídlo knížecí rodiny Thurn-Taxisů a také jako místo návštěvy rakouského císaře Františka Josefa I. Okruh zakončí prohlídka zámecké kaple.

Zámek Litomyšl čeká v budoucnu velká obnova. „Kolegyně Zdeňka Kalová zde odvedla velký kus práce. Podařilo se připravit, kromě dalších investičních akcí, také velké projekty k obnově, a to pod názvem Litomyšl – Božský zámek a také projekt k obnově Panského dvora. Předpokládáme, že po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, vypíšeme na počátku roku 2021 veřejnou zakázku na generálního dodavatele celkové rehabilitace zámku i Panského domu," dodal Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu zámek Litomyšl spadá.