„Když zpřístupníte originály a sbírky, je nejsložitější úkol, jak je představit nevidomým. Nemůžeme je nechat osahat všechny exponáty a porcelánové sbírky. Proto jsme více než rok spolupracovali s tyflocentry a nyní máme k dispozici základní haptické plány pro nevidomé s popisky v Braillově písmu,“ uvedla kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka Kalová.

Plánky představují celý zámecký areál, prohlídkové trasy, pohled na čelní fasádu zámku a jako bonus i části fasády se sgrafitovou výzdobou.

„Sady budou k dispozici na vyžádání v pokladně zámku. Výroba pomůcek není technicky náročná, nejtěžší jsou matrice na jejich výrobu,“ dodala kastelánka. Je možné, že časem se haptické modely objeví také po městě.