Nelíbil se komisařům

„Amfiteátr je novotvar. V rámci zámeckého areálu, to byla největší připomínka komisařů UNESCO. Amfiteátr tak, jak nyní vypadá, do něj nepatří. Nechceme dopadnout jako Český Krumlov, kde se vedou léta tahanice o tom, zda–li bude či nebude odstraněno otáčivé hlediště. Je pravda, že historicky skutečně anglický park nevypadal, jak vypadá nyní. Architekti se chtějí trochu více přiblížit tomu, jak amfiteátr vypadal dříve,“ vysvětloval místostarosta města Vojtěch Stříteský. Rozhodně v něm zůstane i nadále prostor proto, aby tam mohly být pořádány občasné kulturní akce. Nebude tam už ale betonové hlediště a jeviště pro dva tisíce diváků.

Mobilní jeviště

V rámci revitalizace zámeckého amfiteátru zmizí veškeré novodobé konstrukce. Změny se dotknou i terénu. Obnovený bude vodní tok. A v místě stávajícího hlediště vzniknou nové travnaté terasy. Do budoucna město počítá, že budou hledištěm asi pro pět set diváků. Po instalaci laviček v celé zámecké zahradě, bude moci to, co se bude odehrávat na mobilním jevišti, sledovat až sedm set padesát návštěvníků. V době, kdy v amfiteátru nebudou koncerty nebo jiná představení, bude moci být rovná plocha využita k různým jiným účelům. „Nyní se koncertem Čechomoru a jeho hostů s amfiteátrem na nějaký čas rozloučíme, protože bude po dobu stavby uzavřen. A tak, jak se pořadatelé kulturních akcí, od Smetanova domu počínaje po Smetanovu Litomyšl konče, budou rozhodovat v dramaturgii, to skutečně nemohu a nechci předjímat,“ dodal místostarosta.

V zámeckém amfiteátru budou koncerty a jiná kulturní produkce i po revitalizaci. Ale dominantní bude funkce parku. Město ho tedy nechá upravit tak, aby svými parametry odpovídal požadavkům na vzhled památek podle UNESCO.

Se starou podobou amfiteátru se můžete rozloučit koncertem Čechomoru osmadvacátého srpna. Jako hosté se představí Gerry Leopard, Věra Martinová, Pavlína Jíšová a Adéla Lounková.

(ap, dol)