Obavy o evropskou dotaci měli památkáři už loni v prosinci. „Cítíme velké ohrožení celé zakázky z časových administrativních důvodů a konzultujeme s poskytovatelem evropské dotace další možnosti,“ uvedl Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově. Černý scénář se potvrdil, tendr je zrušený a památkáři musí začít od nuly.

Památkáři zrušili soutěž na opravu památky UNESCO, evropské peníze by nestihli proinvestovat.

„Začínáme znovu. Budeme muset opět požádat o dotaci a vyhlásit soutěž. Měli jsme už příslib financování z programu Péče o národní kulturní dědictví, ale teď musíme vše přepracovat,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu na Sychrově Lucie Bidlasová. Jak dlouho vypsání nové veřejné zakázky potrvá, není nyní zřejmé.

Úskalím jsou sgrafita

Renesanční zámek zapsaný na seznamu památek UNESCO opravu potřebuje už několik let. „Největší úskalí jsou sgrafita. Co se týká střechy, není úplně děravá. Neteče do ní, ale pořád řešíme údržbu, několikrát ročně podle potřeby objednáváme pokrývačskou firmu, která každou skulinu zajišťuje,“ uvedl kastelán litomyšlského zámku Petr Weiss.

Psali jsme:

Jasnou prioritou památkářů je tak oprava střechy a restaurování osmi tisíc sgrafit na fasádách zámku. „V případě vrácení evropské dotace musí dojít k redukci projektu, vyhlášení nové veřejné zakázky. V tom případě předpokládáme, že by k zahájení obnovy, která by se zaměřila na vlastní zámeckou budovu, konkrétně na krovy, střechy, restaurování fasád, došlo v průběhu roku 2024,“ dodal Kadlec.

Památkáři podle mluvčí Bidlasové doplatili na boj stavebních firem o velkou zakázku. Neúspěšný dodavatel, který byl po vlastní chybě v souladu se zákonem ze zadávacího řízení vyloučen a nemohl zakázku již vyhrát, se snažil dosáhnout zmaření akce. To se mu cestou obstrukcí podařilo. „Proti těmto nevraživým bojům stavebních firem je bohužel zadavatel krátký,“ podotkla Bidlasová.

Sporný výklad

Vloni v listopadu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prvostupňové rozhodnutí, kde ve dvou ze tří zkoumaných skutečností neshledal žádné pochybení zadavatele.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku Marii Manrique de Lara. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek v Litomyšli zapsán v roce 1999.

„Ve třetí zkoumané skutečnosti úřad nesouhlasil zcela s postupem zadavatele, kdy nám dal za povinnost, abychom si ještě lépe ověřili a na jisto postavili jednu z referenčních zakázek vybraného dodavatele. Úřad tedy nerozhodl, že musíme veřejnou zakázku zrušit. Tento sporný výklad znamenal ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušení úkonu zadavatele o rozhodnutí o výběru, čímž se vrátil stav do fáze posouzení nabídek,“ vysvětlil Kadlec.

close Zámek Litomyšl. Restaurování sgrafitového pláště zámku. info Zdroj: soukromý archiv Lenky Backové zoom_in Zámek Litomyšl. Restaurování sgrafitového pláště zámku.

Kvůli průtahům už není reálné původní termín dokončení stavby dodržet. Památkáři by museli stavbu zkrátit z původních 22 měsíců na méně než deset. To není reálné a evropskou dotaci by pak museli vrátit.

Na opravu vnitřních prostor zámku a expozice k členství v UNESCO chtěli památkáři z větší části využít evropskou dotaci. Ta měla být ve výši zhruba 260 milionů korun. Obnovu sgrafitové výzdoby zámku, expozici Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie, opravu Panského domu a altánu nad baštou u francouzské zahrady zřejmě Národní památkový ústav zaplatí ze státní dotace. Ta by mohla podle kastelána Weisse činit asi 200 milionů korun.

Národní památkový ústav se na obnovu zámku v Litomyšli a sousedního Panského domu snažil sehnat evropské dotace už dvakrát. Bez úspěchu. Nevyšla ani spolupráce na velkém projektu s městem při obnově zámeckého návrší v letech 2007 až 2013. Původně mělo dojít s revitalizací souboru budov, parku a komunikací v okolí zámku i na rekonstrukci památky. Složitá jednání se státem o převodu zámku na město nakonec spojení obou revitalizací do jednoho projektu zabránila.