Probíhá zde rekonstrukce, na kterou vedle zřizovatele, obce, poskytla finance zejména Evropská unie.

Okna, dveře

Díky tomu bude vytápění celé budovy převedeno z tuhých paliv na plyn. Současně s tím došlo k výměně oken a dveří. Celý objekt je zateplený, provádí se výměna střech. Spojovací chodba, která byla z velké části prosklená a bez vytápění, bude nyní vyzděná, osazená okny a vytápěná. K velké změně dojde také v tělocvičně. Boční zdi, dříve vyplněné převážně luxferami, budou nyní vyzděné a osazené okny. Tím by mělo dojít k zateplení celého objektu a tudíž k úsporám energie.

Výuka venku

Byli bychom rádi, kdyby nově zrekonstruovaná škola přilákala také nové žáky. Škola se nachází v pěkném přírodním areálu, který mohou děti maximálně využívat. Je- li pěkné počasí, což je pro nás vždy, když neprší, nechumelí nebo není velký mráz, pak žáci tráví čas před začátkem vyučování, o velké a polední přestávce pobytem venku. K dispozici mají nové dětské hřiště s řadou herních prvků, pingpongové stoly či drobné sportovní vybavení. Rovněž výuka, je-li příznivé počasí, může probíhat v přírodní učebně. V blízkosti školy je minimální automobilový provoz, dětem tedy nehrozí nebezpečí. Nejsou ohroženy ani sociálně patologickými jevy, jako jsou kouření, alkohol nebo drogy. Díky tomu, že jsme škola spíše rodinného typu, kde se navzájem všichni známe, vyskytne - li se nějaký problém, pak se o něm poměrně velmi brzy dozvíme a můžeme ho včas řešit. To platí zejména pro šikanu. Myslím, že v porovnání s velkými školami se u nás téměř nevyskytuje.

Naším cílem je poskytovat žákům nejen kvalitní vzdělání, ale zároveň je dobře vychovávat, což se nám, myslím, daří, neboť přijedeme-li s našimi žáky kamkoli na exkurzi, do divadla či jinou akci, slyšíme na ně chválu od lidí, kteří mohou srovnávat s jinými. Naši žáci umí pozdravit, poděkovat, chovají se slušně, nevyrušují. Pedagogové se díky menšímu počtu dětí ve třídách mohou každému více věnovat. Jak při výuce, tak při výchovné činnosti uplatňují individuální přístup. Na většině akcí jsou přítomni žáci všech ročníků. Děti tedy nejsou jen v kolektivu svých vrstevníků. Vedeme je k tomu, aby starší a silnější pomáhali mladším a slabším a ti se naopak snažili v kolektivu prosadit.

Olympiáda

A když jsme u školních akcí, ráda bych zmínila jednu velmi zdařilou, která proběhla na závěr školního roku. Byla to již desátá sportolympiáda, kterou letos vedle tradičních sponzorů, jakým je např. Fondík Města Litomyšl, sponzorovala částkou patnáct tisíc korun pojišťovna. Ta nám poskytla i simulátor dopravní nehody, díky kterému si žáci vyzkoušeli, jaké to je, když se auto převrátí přes střechu.

Všem přítomným sportovcům jsme také mohli nakoupit drobné odměny a vítězům jednotlivých disciplín pěkné ceny. Odměnou pro sportovce bylo vystoupení kouzelníka a celou akci zakončili místní dobrovolní hasiči ukázkou výcviku žáků, kteří navštěvují hasičský kroužek. Vyvrcholením pak byla pěnová show. Sportolympiáda se letos účastníkům velmi líbila a sponzorům patří naše poděkování.

SIMONA KUBEŠOVÁ,ředitelka Základní školy v Trstěnici