Pro omezení cirkusů se zvířaty hlasovalo 550 respondentů a pro neomezování se vyslovilo 287 lidí. „Vzhledem k těmto skutečnostem rada rozhodla, že nebudeme vydávat zákaz účinkování cirkusů se zvířaty, ale bude před sjednáním cirkusového představení důsledně prověřováno, o jaký cirkus se jedná, jaká zvířata představení využívá a zda se jedná o solidní organizaci,“ vysvětlil starosta Jevíčka Dušan Pávek. Rozhodli se tak, protože zájem o cirkusová představení v Jevíčku je ze strany cirkusů minimální. Nechtějí tedy situaci vyhrocovat přísným zákazem.