Podle hygieniků se kvalita vody ke konci sezony v důsledku většího rozvoje sinic zhoršuje. Voda má sníženou průhlednost vlivem bahnitého dna, intenzivního oživení fytoplanktonem a malého průtoku.

Aktuálně voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Nálezy sinic a chlorofylu překročily limity III. stupně hodnocení a pozorovatelný je i vodní květ.